סימניות לבית ספר , למחברות , לספרים
חזרה לפינת בית ספר
פשוט תדפיסו ותשתמשוחזרה לפינת בית ספר